Īstenotie projekti

 Cēsu jaunieši uzsāk demokrātijas projektu ar sadraudzības pilsētu Rokiški

Projekts „Es redzu, kā jūs strādājat“ ir demokrātijas projekts, kurš tiek realizēts Cēsīs un Rokiškos un pulcēs kopā jauniešus no Latvijas un Lietuvas. Projekta mērķis ir veidot dialogu starp pašvaldību un jauniešiem, iesaistīt jauniešus pilsētas dzīves veidošanā, veidot izpratni par pašvaldības darbu un veicināt jauniešu līdzdalību. Ja jaunietis ir aktīvs savā pašvaldībā, tad viņš ir aktīvs arī savā valstī. Pilsētas attīstībai ir jānotiek savstarpējā mijiedarbībā starp jauniešiem un pilsētu, tas palīdz pilsētai iegūt jaunas idejas attīstībai, bet pats galvenais – aktīvus un uz rīcību spējīgus jauniešus. Projekta galvenā ideja ir motivēt jauniešus būt sociāli aktīviem!

Projekta ietvaros notika jau pirmā četru dienu tikšanās Lietuvā 24 jauniešiem no abām valstīm un viņu līderiem, lai saliedētu komandas un iepazītos ar projekta norisi. Aktivitātes tiks organizētas gan katrā valstī atsevišķi, gan abās valstīs kopā. Projekts noslēgsies ar konferenci Lietuvā, uz kuru būs aicināti arī abu pašvaldību vadītāji un deputāti.

Projekta iniciators ir Rokišku jauniešu centrs, projekta dalībnieki no Cēsīm – Cēsu 2.vidusskola, LSKJ Cēsu nodaļa, Cēsu novada Jauniešu dome un jauniešu biedrība YCCY.

 

Informāciju sagatavoja:

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs

jaunanes lietu speciālists

Iveta Jermolājeva

 

Apstiprināts jauniešu projekts „Welcome To Friendship”

Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros, ir apstiprināts Cēsu Pieaugušo izglītības centra apmaiņas projekts ar Gruzijas jauniešiem „Welcome To Friendship”, kura īstenotāji ir 11 Cēsu novada Jauniešu domes biedri.

Projekta mērķis ir starptautiskā grupā ar neformālās izglītības metodēm radīt veidu, metodes, kā mazināt aktuālo problēmu – jauniešu pasivitāti. Ieinteresēt neaktīvos jauniešus, jauniešus ar ierobežotām iespējām aktīvi darboties apkārtējās sociālās vides uzlabošanai, rakstīt projektus un uzņemties atbildību, iemācīties kā plānot, organizēt pasākumus, kā arī sarīkot unikālu pasākumu jauniešu aktivizēšanai „Youth Day”.

Projekta kulminācija notiks laika posmā no 12. līdz 23. augustam Gruzijā, Rustavi pilsētā, kur arī tiks radīta Jauniešu diena vietējiem iedzīvotājiem, taču liela daļa aktivitāšu notiks arī Cēsīs.

http://welcometofriendship.wordpress.com/

Informāciju sagatavoja

Projekta „Welcome To Friendship” pārstāvis Emīls Lukjanskis

05.06.2012.

“Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

 

Tika īstenots projekts „Atbalsts Cēsu Jauniešu domes darbībai”

No 2011. gada sākuma Cēsīs tika realizēts projekts „Atbalsts Cēsu Jauniešu domes darbībai”. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu radošo darbību un vērtību apzināšanos, jauniešu līdzdalības veicināšanu novada dzīvē, un izpratnes pilnveidošanu par jaunatnes politiku un neformālo izglītību.

Pirmā projekta aktivitāte – Cēsu Jauniešu domes rīkotā Sniega diena notiks jau sestdien, 19. februārī, Žagarkalnā. Tajā iespēja piedalīties ir ikvienam, izveidojot 3 cilvēku komandu. Pasākumā plānotas dažādas interesantas sportiskas aktivitātes.

Pavisam drīz, 8. martā plānots atzīmēt arī Starptautisko sieviešu dienu ar pasākumu „Skrējiens pie mīļotās”.

Projekta ietvaros notiks trīs apmācības jauniešiem – par jaunatnes politiku, neformālo izglītību un projektu rakstīšanu, kā arī par LOESJE plakātu radīšanu. Paredzēts, ka pēc apmācībām jaunieši uzrakstīs projektu, ar kura aktivitātēm tiks risinātas sev aktuālas problēmas. Projekts tiks iesniegts programmā „Jaunatne darbībā”.

Lai apzinātu jauniešu iespējas un vajadzības un jauniešiem pieejamo atbalsta sistēmu Cēsu novadā, noskaidrotu, kāda ir jaunatnes politika Cēsīs, un ko dara jauniešu organizācijās Latvijā, 23.martā Cēsīs notiks Jaunatnes forums.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta Jauniešu domes nepārtraukta darbība, veicināta jauniešu izpratne par pašvaldības nodaļu darbību, kā arī izstrādāta jauniešu informācijas sistēma, lai noskaidrotu, kā labāk jauniešus informēt par dažādiem aktuāliem jautājumiem. Tiks aktivizēta jauniešu līdzdalība Cēsu sabiedriskajā dzīvē – veicināta jauniešu radošo darbību un vērtību apzināšanās.

Projekta realizēšanu atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija, aktivitāšu īstenošanai piešķirot gandrīz 1390 latus.

 

 

“Iespējams ir viss”

http://iespejamsirviss.wordpress.com/

Projekta ilgums: 2011. gada 7. februāris – 2011. gada 31. jūlijs

Mērķs: jauniešu ieinteresēšana atklāt savus talantus un pašiem sevi caur darbošanos dažādās aktivitātēs, kā arī redzesloka paplašināšana. Pierādīt, ka nekas nav neiespējams, ja ir neatlaidība un vēlme to darīt!

Projekta tēma: Jaunu talantu atklāšana un iepriekš nepieredzētu aktivitāšu un lietu apguve, sevis atklāšana caur darbošanos dažādās neformālās aktivitātēs, kā arī redzesloka paplašināšana. Pierādīt, ka nekas nav neiespējams!

 

 

“Keep our brains at home 2”

Projekta ilgums: 2010.gada 1.februāris – 2010.gada 31.decembris.

Projekta vispārējais mērķis: aktualizēt jauniešu intelektuālā potenciāla aizplūšanu no mazpilsētām un rosināt diskusiju par izglītības, nodarbinātības un migrācijas jautājumiem, kas saistīti ar šo tendenci Cēsu pilsētā, novadā un Vidzemes reģionā, pēc iespējas arī valsts līmenī.

Projekta tiešais mērķis: atraisīt Cēsu jauniešu radošo potenciālu un izmantot neformālās izglītības metodes, lai realizētu virkni preventīvu atbalsta aktivitāšu, kuru mērķis ir nostiprināt jauniešu piederības sajūtu Cēsīm, vairot pozitīvu lokālpatriotismu un likt aizdomāties par savu nākotni dzimtajā vietā.

Vairāk info http://www.cesinieki.lv

 


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s